ZURICH, MARSH VE TÜSİAD 2019 KÜRESEL RİSKLER RAPORU’NU TANITTI
ZURICH, MARSH VE TÜSİAD 2019 KÜRESEL RİSKLER RAPORU’NU TANITTI

ZURICH, MARSH VE TÜSİAD 2019 KÜRESEL RİSKLER RAPORU’NU TANITTI

Toplantının açılış konuşmaları Zurich Sigorta Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız ve MMC Türkiye Başkanı Tayfun Bayazıt tarafından yapıldı. Konuşmaların ardından TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik Türk İş Dünyası risklerini değerlendirdiği bir konuşma gerçekleştirdi.

Küresel Riskler Raporu tanıtımı Marsh Küresel Risk ve Dijital Başkanı John Drzik ve Zurich Ticari Sigortalar CRO'su Eugenie Molyneux tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda politik riskler ve bu risklerle ilintili makroekonomik koşulların tartışıldığı, tüm bu risklerin bireylerin sosyal yaşamına nasıl etki ettiğine dair görüşlerin paylaşıldığı bir de panel düzenlendi. Panele Zurich Sigorta Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız, Marsh Türkiye CEO'su Hakan Kayganacı, Gazeteci & Yazar Murat Yetkin, Ekonomist Uğur Gürses ve Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selva Demiralp konuşmacı olarak katıldı.

Zurich Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız konuşmasında şunlara değindi: “2019 Küresel Risk Raporu'muzda geçtiğimiz yıl olduğu gibi çevresel, politik ve ekonomik riskler yine ön planda. Fakat bu yıl farklı olarak risklerin insan hayatı üzerindeki etkilerine geniş yer ayrılıyor ki, Zurich Grubu olarak biz bu insani boyuta çok önem veriyoruz. Küresel Risk Raporu bize dünya genelinde mutlu olduğunu, pozitif duygular yaşadığını söyleyen insanların sayısının son dönemde hızla azaldığını, negatif duygu yaşayanların sayısının da hızla arttığını söylüyor. Dünya genelinde geçtiğimiz 15 yıl içerisinde depresyon ve anksiyete bozukluğu %50'ler seviyesinde artış gösterdi, her 10 insandan 1'inin ruhsal sorunu olduğu tahmin ediliyor. Giderek artan mutsuzluk, insanların hem ruhsal sağlığını hem de politik seçimlerini doğrudan etkiliyor. Raporumuzda bunun 3 temel nedeni irdeleniyor: Yalnızlık, artan şiddet eğilimi ve son olarak gelir adaletsizliği. Yalnızlık, yükselen kentleşme ile birlikte insanlığın en önemli sorunu haline geldi: Dünya genelinde metropollere baktığımızda metropol nüfusunun en az yarısının yalnız yaşadığını görüyoruz. Artan şiddet eğilimi, özellikle kadınları ve çocukları mağdur etmeye devam ediyor: Dünya'da her 10 kadından 3'ü partnerleri tarafından şiddete maruz kalıyor. Dünya genelinde her gün yaklaşık 140 kadın şiddet sonucu hayatını kaybediyor. Artan gelir adaletsizliği de, tüm dünyada insanların düzene güven duygusunu zedeliyor: Yapılan bir araştırma her 5 gençten 4'ünün hayattaki en önemli hedefinin ‘zengin olmak' olduğunu söylüyor. Tüm bu trendler Türkiye'yi de her ülke gibi doğrudan etkiliyor. Ne var ki, Türk toplumu olarak, geçmişten bu yana belirsizliklerle yaşamaya alışkın ve değişime çok hızlı adapte olabilen bir toplumuz. Üstelik, güçlü aile bağları ve sıkı insan ilişkileri, bizim kültürümüzün doğal bir parçası. Bu değerler bizi dünya geneline göre risklere karşı avantajlı konuma getiriyor.”Şubat 2019