Zurich Sigorta A.Ş. nezdinde ürünler hakkında bilgi almak kapsamında ilettiğim ve Zurich Sigorta A.Ş. tarafından ilgili kişi ve kurumlardan sağlanacak kişisel bilgilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmem, genel bilgilendirme yapılması ve tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesine ve bu doğrultuda kişisel bilgilerimin, Zurich Sigorta Grubu, anlaşmalı reasürans şirketleri, Zurich Sigorta A.Ş.’nin tüm satış kanalları ve Zurich Sigorta A.Ş.’nin sözleşmeli iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi ve Zurich Sigorta A.Ş.’den ve acentelerinden doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafıma gönderilmesini, dilediğim zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğumu bildiğimi kabul ve beyan ederim.

İletişim izinlerinizde değişiklik yapmak için buradan İleti Yönetim Sistemi (İYS) web sitesine ulaşabilirsiniz.

Bu siteyi kullandığınızda aşağıdaki koşulları kabul etmiş olursunuz:

Zurich Sigorta A.Ş., müşteri memnuniyeti ve müşteri bilgilerinin güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile elementer sigortaları işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda Zurich Sigorta A.Ş. web sitesi bundan sonra \"Website\" olarak ifade edilecektir.

Website'den ürünler ve şirketimiz ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile belirli ürünler için teklif ve satış yapılmaktadır.

Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan Zurich Sigorta A.Ş. ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Website’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde Zurich Sigorta A.Ş.’nin izni olmadan kullanmayacağını, Zurich Sigorta A.Ş. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Website’yi her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Website yazılıma dair her türlü hakkı; Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Zurich Sigorta A.Ş.'ye aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Website’nin ziyaret edilmesi veya Website’deki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermez. Kulanıcı, Website’yi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Zurich Sigorta A.Ş.’nin, Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-How'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Zurich Sigorta, müşterilerinden zorunlu olarak alması gereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için Zurich Sigorta, sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır. Site sayfalarını, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilir, sunulan raporlarımızı okuyabilir, insan kaynakları ve diğer detaylı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Müşterilerimizin Website'ye ürün/hizmet başvurusu, bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Zurich Sigorta A.Ş., siteye üye olan müşterilerinin iletişim bilgilerini, müşterinin onayı ile Zurich Sigorta A.Ş.,’ye bağlı olarak faaliyet gösteren satış kanalları; acente, broker, banka, direkt satış ofisleri ile her türlü tanıtım, reklam ve iletişim uygulamalarında süresiz olarak paylaşabilecektir. Zurich Sigorta A.Ş., bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. Zurich Sigorta A.Ş.,’nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Zurich Sigorta A.Ş., bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.

Zurich Sigorta A.Ş., destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır. Website'nin içeriği Zurich Sigorta A.Ş. tarafından hazırlanmaktadır.

Website'de yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Zurich Sigorta A.Ş.'ye aittir. Website'nin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları şirketimizde saklıdır.

Zurich Sigorta üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Zurich Sigorta, bu sitelerin içeriklerini denetlememekte ve bu sitelerin kullanımından doğabilecek her türlü zararlara karşı Zurich Sigorta tarafından hiçbir garanti verilmemektedir. Sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Zurich Sigorta'ya aittir.

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Website hakkında veya Website ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Zurich Sigorta A.Ş. ödül veya hediye kazandığınızı belirterek, sizlerden kredi kartı numaranızı ve/veya CVV kodunu ve/veya son kullanma tarihini paylaşmanızı istememektedir. Cep telefonunuza gelen çağrılarda, \"sözde\" Zurich Sigorta'dan arandığınızı belirterek, kredi kartı numaranızı, CVV kodunu ve son kullanma tarihini paylaşmanızı isteyenlerle bu bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayınız. Şifrelerinizi Zurich Sigorta A.Ş. personeli dâhil kimseyle paylaşmayınız. Bilgisayarınızı virüslerden korumak için anti-virüs programı kullanınız. İnternet şubesine ortak kullanıma açık bilgisayarlardan giriş yapmayınız. Güvenli olmayan internet sitelerinden dosya ve program indirmeyiniz.

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda şirketimize başvurabilirsiniz.