Belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan sigorta sistemi Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), evinizi depremin yaratabileceği maddi zararlara karşı korur.

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı sunmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuş ve teminat sunmaya başlamıştır.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'na tabidir.