Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Sigortası Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), evinizi depremin veya deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi olayların yaratabileceği maddi zararlara karşı koruyan bir sigorta ürünüdür. Kanun kapsamındaki konutlar için deprem sigortası yaptırmak zorunludur.

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı sunmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuş ve teminat sunmaya başlamıştır.

 

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Ne İşe Yarar?

DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası, deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları poliçe limitleri kapsamında karşılar. Binanız tamamen ya da kısmen zarar görse de DASK ile zararınız teminat altında olur.

 

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Teminatları Nelerdir?

DASK ile, deprem ve depremin yol açabileceği risklere karşı, eviniz ve binanız, temelden bacaya kadar, poliçe limitleriniz dahilinde güvence altındadır.

Tercih ettiğim şekilde iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ürünümüz ile ilgili talebinizi aldık.

Sizi en kısa zamanda 0850 250 75 00 no'lu telefondan arayacağız.

İyi günler dileriz.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'na tabidir.