Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Zaman aşımına uğramış tutarlar hak sahiplerince Haziran ayının on beşinci gününe kadar aranmaz ise, söz konusu tutarlar Haziran ayının sonuna kadar güvence hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılacaktır.
TC NO / VERGİ NO
AD
SOYAD
GÜN
AY
YIL
Sorgulanıyor...