Belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan sigorta sistemi Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), işletmenizi depremin yaratabileceği maddi zararlara karşı korur.

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı sunmak üzere kamu tüzel kişiliğine haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuş ve teminat sunmaya başlamıştır.

Ürünlerin içeriği, teminat limitleri ve satın alma işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için Zurich Destek Hattı’nı arayabilirsiniz.

0 850 250 75 00

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'na tabidir.