Sağlığım Güvende Sigortası

Teklif ve Poliçe Aşaması Açık Rıza Metni:

Sağlık beyanımın teklif talep ettiğim Sağlığım Güvende Sigortası ürünü kapsamında, poliçe şartlarına uygunluğumun teyidi, ilgili poliçe teklifinin hazırlanması, poliçeyi satın almaya karar vermem durumunda poliçe oluşturma işlemlerinin başlatılabilmesi, Zurich Sigorta’nın mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin, sigorta sözleşmesi ve poliçe şartlarının yerine getirilmesi, ilgili sigorta ürününün ve beraberindeki şirket operasyon ve süreçlerinin yürütülebilmesi, prim ve risk hesaplamaları, müşteri ilişkilerinin yönetimi ve uyuşmazlık halinde hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla Zurich Sigorta A.Ş. (“Şirket”)  tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, Sağlığım Güvende Sigortası Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde açıklandığı şekilde işlenmesine ve bu amaçlar çerçevesinde Şirket tarafından Şirket’in hizmet aldığı ve/veya işbirliği yaptığı asistans firmalar, çağrı merkezi firmaları, hizmet sağlayıcı firmalar, eksper ve aktüerler, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ve MASAK; anlaşmalı sağlık kurumları, adli merciler, Şirket’in iç operasyonları, denetim, iç kontrol, bilişim sistemleri, hukuk ve muhasebe süreçleri ile ilgili Şirket’in destek hizmet aldığı danışmanlık, denetim, hukuk, bilgi teknolojileri, lojistik, arşiv vb. alanlardaki Şirket’in tedarikçileri ve kişisel verilerimi talep etmeye yetkili kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına onay verdiğimi beyan ederim.

Sigortalı Adı Soyadı:

Tarih:

Sigortalı İmza: