Tip Mensuplari Sigortasi

Benim İşyerim Sigortası

Benim İşyerim Sigortası işyerinizi ve sizi koruyan geniş kapsamlı işyeri sigortasıdır...

Benim Evim Sigortası

Benim Evim Sigortası, ister ev sahibi olun ister kiracı, evinizi, bina ve içindeki eşyalarınızı kazalara karşı koruyan geniş kapsamlı bir ev sigortasıdır...

Benim Arabam Sigortası

Benim Arabam Sigortası, aracınızı ve sizi kazalara karşı koruyan geniş kapsamlı araç sigortasıdır...

Zorunlu Deprem Sigortası

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir...

TIP MENSUPLARI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Tıp Mensupları Mesleki Sorumluluk Sigortası, kamu ve özel hukuk kişilerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında, muayenehanelerde ve sair yerlerde hastalara tıbbi hizmet vermeye yetkili ve görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca tanımlanmış kişilerin mesleklerini ifa ederken hastalarına verdiği mesleki hizmetlerde bir kusur; ihmal nedeniyle hastanın yaralanması, sağlık durumunun daha da ağırlaşması veya yaşamını kaybetmesi sonucunda yöneltilecek tazminat taleplerini karşılar.

Sağlık Mesleki Mesuliyet Sigortası, sigortalıyı, sigorta süresi içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı da korur. Sigortalının kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşmesi halinde kendisine poliçede belirtilen tutarlar çerçevesinde ödeme yapılır.

  • Uzmanlık alanlarına göre belirlenmiş 3 farklı mesleki risk sınıfı,
  • 100.000 EUR'a kadar teminat alternatifleri,
  • Yüksek bedelli ferdi kaza sigortası teminatları,
  • Dövize endeksli teminat bedelleri,
  • Sigorta bitim tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde tazminat talebinde bulunabilme,
  • Ödeme alternatiflerine göre indirim.

Ayrıntılı bilgi için 0850 250 7500 numaralı hattı arayabilirsiniz.

Tıp Mensupları Mesleki Sorumluluk Sigortası ile ilgili sizi aramamızı istiyorsanız lütfen tıklayınız


ÖNEMLİ NOKTALAR

  Hekim mesleki sorumluluk teminatı sayesinde artık hastalarınıza verdiğiniz mesleki hizmetlerde bir kusur; ihmal nedeniyle hastanın yaralanması, sağlık durumunun ağırlaşması veya yaşamını kaybetmesi sonucunda yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalmayacaksınız
  Sigortanızın bitim tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde tazminat talebinde bulunabilirsiniz
  Mesleki risk gruplarına göre farklılaşan fiyatlar sunuyoruz
  İhtiyaçlarınızı tam olarak karşılayabilmek için çok sayıda limit alternatifi sunuyoruz
  Başınıza gelebilecek kazalara karşı yüksek Ferdi Kaza teminatı limitleri sunuyoruz