Tip Mali Sorumluluk Sigortasi

Benim İşyerim Sigortası

Benim İşyerim Sigortası işyerinizi ve sizi koruyan geniş kapsamlı işyeri sigortasıdır...

Benim Evim Sigortası

Benim Evim Sigortası, ister ev sahibi olun ister kiracı, evinizi, bina ve içindeki eşyalarınızı kazalara karşı koruyan geniş kapsamlı bir ev sigortasıdır...

Benim Arabam Sigortası

Benim Arabam Sigortası, aracınızı ve sizi kazalara karşı koruyan geniş kapsamlı araç sigortasıdır...

Zorunlu Deprem Sigortası

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir...

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; özel hukuk kişilerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında, muayenehanelerde ve sair yerlerde hastalara tıbbi hizmet vermeye yetkili ve görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca tanımlanmış kişilerin mesleklerini ifa ederken hastalarına verdiği mesleki hizmetlerde bir kusur; ihmal nedeniyle hastanın yaralanması, sağlık durumunun daha da ağırlaşması veya yaşamını kaybetmesi sonucunda yöneltilecek tazminat taleplerini karşılar.

  • Uzmanlık alanlarına göre belirlenmiş 4 farklı mesleki risk sınıfı,
  • 300.000 TL sabit teminat ,
  • Sigorta bitim tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde tazminat talebinde bulunabilme,
  • Sigorta başlangıç tarihinden 1 yıl önce riziko gerçekleşmesi durumu teminat altındadır,
  • Hasarsızlık durumunda indirim imkanı

Ayrıntılı bilgi için 0850 250 7500 numaralı hattı arayabilirsiniz.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile ilgili sizi aramamızı istiyorsanız lütfen tıklayınız


ÖNEMLİ NOKTALAR

  Hekim mesleki sorumluluk teminatı sayesinde artık hastalarınıza verdiğiniz mesleki hizmetlerde bir kusur; ihmal nedeniyle hastanın yaralanması, sağlık durumunun ağırlaşması veya yaşamını kaybetmesi sonucunda yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalmayacaksınız
  Sigortanızın bitim tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde tazminat talebinde bulunabilirsiniz
  Sigorta başlangıcından önceki 1 yıllık süreçte meydana gelecek rizikoları teminat kapsamına dahil ediyoruz.
  Mesleki risk gruplarına göre farklılaşan fiyatlar sunuyoruz