Otel Paket Sigortasi

Kredi Kartı İşsizlik Sigortası

Teminat altına alınmış olan risklerin gerçekleşmesi halinde, riskin gerçek- leştiği andaki kredi kartı borcunuzu güvence altına alan sigortadır...

Geçici İş Göremezlik Sigortası

Sizi kaza sonucu yaşam kaybı veya sürekli sakatlık ile hastalık veya kaza nedeniyle geçici olarak iş görememe durumlarına karşı güvence altına alan sigortadır...

Benim Arabam Sigortası

Benim Arabam Sigortası, aracınızı ve sizi kazalara karşı koruyan geniş kapsamlı araç sigortasıdır...

Benim Evim Sigortası

Benim Evim Sigortası, ister ev sahibi olun ister kiracı, evinizi, bina ve içindeki eşyalarınızı kazalara karşı koruyan geniş kapsamlı bir ev sigortasıdır...

OTEL PAKET SİGORTASI

Otel Paket Sigortası, otelinizi ve sizi koruyan geniş kapsamlı işyeri sigortasıdır.

Otel Paket Sigortası sizi ve otelinizi aşağıdaki durumlarda teminat altına alır.

 • Duman, dahili su, yer kayması
 • Kar ağırlığı,
 • Fırtına,
 • Taşıt çarpması (hava, deniz ve kara taşıtları çarpması),
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör,
 • Enkaz kaldırma,
 • Yangın mali sorumluluk,
 • Çalışanlara ait eşyalar,
 • Yeni değer esası,
 • Enflasyon endeksi,
 • Kira kaybı,
 • Kiracının boya, badana, dekorasyon masrafları,
 • Alternatif işyeri masrafları,
 • Nakit para ve kıymetli evrak (Hırsızlık),
 • Müşteri eşyaları,
 • Gıda bozulması,
 • Alternatif otel masrafları,
 • Ruhsat iptali,
 • Yangın mali mesuliyet,
 • Sürekli sakatlık sonucu iflas,
 • Otel sorumluluk,
 • Ferdi kaza ( Müşteriler),
 • İşveren mali sorumluluk,
 • Emniyet-i suistimal,
 • Hukuksal koruma,
 • Otel asistans,

Ek olarak istenebilecek teminatlar :

 • Hırsızlık,
 • Deprem,
 • Kasa (Yangın ve hırsızlık),
 • Kar kaybı,
 • Sel ve su baskını,
 • Kıymet nakli,
 • Depolardaki ürün bozulması,
 • Makine kırılması,
 • Catering hizmeti,
 • Elektronik cihaz ( Deprem dahil),
 • İş durması,
 • Otel yangın, yıldırım, infilak,
 • Cam kırılması (Aynalar dahil)

Ayrıntılı bilgi için 0850 250 7500 numaralı hattı arayabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOKTALAR

  Tek bir poliçeyle otelinizi hem sizi güvence altına alıyoruz
  Sigortalanan tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda otelin oturulamaz hale gelmesi durumunda, peşin ödenmiş kira tutarının işlememiş kısmına isabet eden miktarı güvence altına alıyoruz
  Kiracının kira kaybı teminatında, sigortalanan tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda otelin kullanılamaz hale gelmesi durumunda peşin ödenmiş kira tutarının işlememiş kısmına isabet eden miktarı toplam yangın sigorta bedelinin % 5'ini geçmemek şartıyla güvence altına alınmaktadır.
  Kiralanan sigortalı binadan beklenilen kira gelirinin poliçede belirtilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucu elde edilememesi durumunda, gayrimenkule gelen hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi süresine isabet eden kira bedelini güvence altına alınmaktadır.
  Mal sahibinin kira kaybı teminatında, kiralanan sigortalı binadan beklenilen kira gelirinin poliçede belirtilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucu elde edilememesi durumunda, gayrimenkule gelen hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi süresine isabet eden kira bedeli, toplam yangın sigorta bedelinin % 5'ini geçmemek şartıyla güvence altına alınmaktadır.
  İş durması tazminatı ödemesi yapılmaktadır.
  Yangın sonucu meydana gelen hasarlardan dolayı iş durmasının 7 günü geçmesi halinde, poliçede belirtilen bedel teminat altındadır.
  Hırsızlık durumunda, otelde bulunan yazar kasa, otel odasındaki müşteri kasası, ön bürodaki kasa, içindeki belgelenebilir kıymetler de yazar kasa için 1.000 TL, çelik kasa için teminatta belirtilen limitler dahilinde güvence altına alınmaktadır.
  Otelin yatılı müşterilerinin, ani beklenmedik kaza sonucu vefat etmeleri, sürekli sakat kalmaları ve tedavi masrafları teminat altına alınmaktadır.
  Elektronik cihaz / makine kırılması teminatını poliçenize dahil ettirdiğiniz takdirde oteldeki ticari faaliyetlerde kullanılan elektronik cihazlar bozulmaya karşı güvence altına alınmaktadır
  Hukuksal koruma teminatı ile sigortalının taraf olduğu hukuksal anlaşmazlıklarda güvence sağlıyoruz.
  Soğutucu cihazlarda oluşacak arıza nedeniyle gıdaların bozulması teminat altına alınmaktadır.
  Otelin kullanılamaması durumu; depreme bağlı hasarlarda 14 günü, yangın ve ek teminatlara bağlı hasarlarda 7 günü aşması durumunda teminat altına alınmaktadır.
  Otel işletmesinin vermiş olduğu her türlü hizmet ve faaliyetler (restaurant,bar, afeterya,konferans salonu,çocuk klubü vb) sırasında, mevcut iş yerinde çalışan personelin sebep olduğu zararlar teminat altındadır.