Leasing Sigortasi

Benim İşyerim Sigortası

Benim İşyerim Sigortası işyerinizi ve sizi koruyan geniş kapsamlı işyeri sigortasıdır...

Zorunlu Deprem Sigortası

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir...

KOBİ Sigorta Paketi

KOBİ Sigorta Paketi ile iş yerinizde meydana gelebilecek yangın, hırsızlık, sel-su baskını, makine kırılması, kaza ve daha birçok riske karşı iş yeriniz tek bir poliçe ile güvence altında...

KOBİ Sorumluluk Sigortası

KOBİ Sorumluluk Sigortası ile şirket içinde ve dışında, çalışanlarınızın başına gelebilecek kazalardan, mesleki hastalıklara hatta üçüncü kişilere verebileceğiniz zararlara kadar iş yeriniz tek bir poliçe ile güvence altında...

Benim Arabam Sigortası

Benim Arabam Sigortası, aracınızı ve sizi kazalara karşı koruyan geniş kapsamlı araç sigortasıdır...

LEASING SİGORTASI

Leasing All Risks Sigortası, leasing şirketlerinin yoğun olarak kullandığı ve kiralama yolu ile alınan cihaz veya makinelerin çalışırken veya aynı iş yerinde temizleme, yer değiştirme esnasında oluşabilecek hasarlar nedeni ile ortaya çıkan tamirat ve ikame masraflarını karşılar.

Ayrıca, Deprem, Sel/su Baskını, G.L.K.H.H.T., Yangın ek teminatlara karşı da güvence sağlar. Bu poliçe ile isteğe bağlı olarak Ticari malı alan firma sahibi ya da ortakları Ferdi Kaza sigortası kapsamında güvence altına alınabilir.

Sigorta teminatının geçerli olması için cihazın leasing sözleşmesi ile kiralanmış olması, makinenin yaşının 5 veya 5 yıl doldurmamış olması, bakım anlaşmasının bulunması şartları aranmaktadır

Poliçenin teminat süresi leasing sözleşmesinin süresi kadardır.

Leasing Sigortası ile sigortalanan bedel cihazın yeni alım bedelidir.

Ayrıntılı bilgi için 0850 250 7500 numaralı hattı arayabilirsiniz.


ÖNEMLİ NOKTALAR

  Kiralama yolu ile alınan cihaz veya makinelerin çalışırken veya aynı iş yerinde temizleme, yer değiştirme esnasında oluşabilecek hasarlar nedeni ile ortaya çıkan tamirat ve ikame masraflarını güvence altına alıyoruz
  Cihazlarınızın yeni alım bedelini sigortalıyoruz