Kuyumcu Paket Sigortasi

Benim İşyerim Sigortası

Benim İşyerim Sigortası işyerinizi ve sizi koruyan geniş kapsamlı işyeri sigortasıdır...

KOBİ Sigorta Paketi

KOBİ Sigorta Paketi ile iş yerinizde meydana gelebilecek yangın, hırsızlık, sel-su baskını, makine kırılması, kaza ve daha birçok riske karşı iş yeriniz tek bir poliçe ile güvence altında...

KOBİ Sorumluluk Sigortası

KOBİ Sorumluluk Sigortası ile şirket içinde ve dışında, çalışanlarınızın başına gelebilecek kazalardan, mesleki hastalıklara hatta üçüncü kişilere verebileceğiniz zararlara kadar iş yeriniz tek bir poliçe ile güvence altında...

Benim Arabam Sigortası

Benim Arabam Sigortası, aracınızı ve sizi kazalara karşı koruyan geniş kapsamlı araç sigortasıdır...

KUYUMCU PAKET SİGORTASI

Kuyumcu Paket Sigortası ile, sigortalının stoklarında veya demirbaşlarında, çalışanlarca meydana getirilecek zararlar, deprem ve terör risklerinin meydana getireceği zararlar da kapsama dahil edilebilecek şekilde, herhangi bir nedenle meydana gelen zarar ve kayıplar teminat altına alınmaktadır.

Kuyumcu Paket Sigortası aşağıdaki teminatları içermektedir:

  • Stok Teminatı: Sigortalının mülkiyetinde olan ve sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşya ve banka senetlerinde yangın, yıldırım, infilak riskleri neticesinde meydana gelebilecek zararlar Yangın Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alınmıştır.

Stok Teminatı kapsamına isteğe bağlı olarak aşağıdaki durumlardaki riskler de dahil edilebilmektedir:

  • Seyahatteki Riskler Teminatı: Sigortalının veya çalışanlarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ticari amaçlı olarak yaptıkları seyahatlerde yanlarında taşıdıkları, sigortalının mülkiyetinde olan ve sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşya ve banka senetlerinde seyahat süresince poliçede teminat altına alınan riskler kapsamında meydana gelebilecek zararları teminat altına alır.
  • Çalışma Saatleri Dışında Kasa Dışında Bulunan Stoklar Teminatı: Sigortalının poliçede belirtilen riziko adresinde sigortalının mülkiyetinde olan veya emanetinde bulunan ve sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşya ve banka senetlerini saklayabileceği güvenli bir kasa olmaması durumunda sigortalının çalışma saatleri dışında poliçe kapsamına dahil ettiği yukarıda belirtilen kapsamdaki sigortalı varlıklarını daha güvenli olduğunu düşündüğü bir yerde bulundurması durumunda ve poliçede teminat altına alınan riskler kapsamında meydana gelebilecek zararları teminat altına alır. Bu teminat Stok sigorta bedelinin %10'u, maksimum 50.000 TL limitile sınırlı olarak verilmiştir.
  • Yurtiçi Sevkiyat Teminatı: Sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşya ve banka senetlerini ticari amaçlı olarak hava kargosu, güvenlik şirketi, posta, acil kurye vb. yollarla bir yerden bir yere sevketmesi durumunda poliçede teminat altına alınan riskler kapsamında meydana gelebilecek zararları teminat altına alır.

Kuyumcu Paket Sigortasına isteğe bağlı olarak Demirbaş, Emanete Bırakılan Mallar, Emniyeti Suistimal, Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör ve Deprem ek teminatları da dahil edilebilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için 0850 250 7500 numaralı hattı arayabilirsiniz.


ÖNEMLİ NOKTALAR

  İsteğe bağlı olarak farklı para birimlerinde ( Euro, USD ve Japon Yeni) teminat alabilme imkanı.
  Kuyum sektöründe faaliyet gösteren firmaların ticari faaliyetlerinde kullandıkları altın, gümüş vb. tüm mallarını tek bir poliçe ile güvence altına alma imkanı
  Ticari amaçlı olarak yapılan seyahatlerdeki riskleri güvence altına alma imkanı
  İşyerinde güvenli bir kasa olmaması durumunda sigorta kapsamına alınan stoğun çalışma saatleri haricinde işyeri dışında bulundurulması durumundaki riskleri güvence altına alma imkanı
  Stok sevkiyatı esnasında gerçekleşen riskleri güvence altına alma imkanı
  Sigortalıya emaneten bırakılan ve ticari amaçlı kullanılabilecek malları güvence altına alma imkanı
  Sigortalının hizmetinde çalışanların emniyeti suistimalleri durumunda meydana gelecek zararları teminat altına alma imkanı
  Sigortalı mahalde bulunana demirbaşları teminat altına alma imkanı
  Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör ve deprem risklerine bağlı olarak meydana gelecek zararları teminat altına alma imkanı
  İsteğe göre 1-6 arasında değişen farklı taksit seçenekleri