SESLİ YANIT SİSTEMİ

AMBULANS,ÇEKİCİ VE DİĞER YARDIM HİZMETLERİ İÇİN 1'İ
 • Acil Sağlık Sigortası Medlıne Ambulans Hizmeti İçin 1'i
 • Diğer Sigortaların Ambulans Hizmetleri için 2'yi
 • Çekici ve Yol Yardım Hizmetleri İçin 3' ü
 • Çilingir, Cam Kırılması ve Diğer Yardım Hizmetleri İçin 4'ü,

 

HASAR İŞLEMLERİNİZ İÇİN 2'Yİ
 • Hasar İhbarı İçin 1'i
 • Hasar Dosya Bilgisi İçin 2'yi,
 • Zurıch Help Point işlemleri için 3'ü

 

ACİL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ İŞLEMLERİNİZ İÇİN 3'Ü
 • Check Up ve Provizyon İşlemlerin İçin 1'i
 • Acil Sağlık Poliçesi İle İlgili Diğer İşlemleriniz İçin 2'yi,

 

POLİÇE VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİZ İÇİN 4'Ü
 • Mevcut poliçenizle ilgili bilgi almak için 1'i
 • Teklif almak için 2'yi
 • Tahsilat işlemleriniz için 3'ü tuşlayınız