İşyerim Güvende Sigortası
ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ
 • Bilgi hattı
 • Su tesisatı hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Çilingir hizmeti
 • Cam işleri hizmeti
 • Sigortalı faturalarının ödenmesi
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Otelde konaklama
 • Sigortalı konutun korunması ve gözetimi
 • İkametgaha öngörülmeyen dönüş
 • Medikal hizmetler
 • Rezervasyon hizmetleri
 • Kaza sonucu olsun olmasın 7/24 her türlü konuda Tıbbi Danışma, Ambulans, İlaç ve Sarf malzemesi, doktor ve tıbbi müdahale hizmetleri ücretsiz olarak verilir.

Benim İşyerim Sigortası

Benim İşyerim Sigortası işyerinizi ve sizi koruyan geniş kapsamlı işyeri sigortasıdır...

Kaza Sigortaları

İşyerinizde çalışan, size ait para ve kıymetli evrakları veya para ile ölçülebilen mallarınızı çalmak, zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık ile bunlara sahip olmak için yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde, uğrayacağınız zararı karşılar...

Yangın Sigortaları

Ticari faaliyetlerinizi yürüttüğünüz işyerinizin binasını olağan risklere karşı teminat altına alan sigorta ürünüdür...

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI

İşyerim Güvende Sigortası, işyeri sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan işyeri paket sigortasıdır. İşyeri binası ve içindeki mal varlığı beyan edilen tutar üzerinden teminat altına alınmaktadır.

İşyerim Güvende Sigortası ile :

 • Bina, emtea, makina/tesisat, bina demirbaşları, dekorasyon yangın,yıldırım, infilak risklerine karşı teminat altıdadır.
 • Emtea, makina/tesisat, demirbaş, dekorasyon ve binada sel yada su baskınının meydana getirdiği zararlar teminat altındadır.
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör sonucunda meydana gelecek zararlar teminat altındadır.
 • Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlar teminat kapsamındadır.
 • İşyerindeki eşyalar hırsızlık veya hırsızlar tarafından verilecek tahribatlar teminat altındadır.
 • Yangın, yıldırım ve infilak rizikolarından birinin gerçekleşmesi sonucu işletmenin faaliyetlerinin durması “iş durması teminatı“ ile güvence altına alınmıştır.
 • Cam kırılması teminatı ile sigortalı yerde takılı olarak bulunan kapı, pecere, iç ve dış vitrin camları teminat altına alınmıştır.
 • İşyerindeki mutat işlemin ifası esnasında vuku bulabilecek kazalar sebebiyle, 3. şahıslar tarafından ileri sürülecek bedeni zararlar ile 3. şahıslara ait mallarda meydana gelebilecek zarar teminat altındadır.
 • İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işçilerin uğrayacağı zararlar teminat altındadır.
 • 3. Şahıs Emtea teminatı ile, sigortalı işyerinde bulunan 3. şahıslara ait ticari mallar olası risklere karşı teminat altına alınmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için 0850 250 7500 numaralı hattı arayabilirsiniz.


ÖNEMLİ NOKTALAR
  Tek bir poliçeyle hem işyerinizi hem sizi güvence altına alıyoruz
  Sigortalı mekanda meydana gelecek olası deprem ve yanardağ püskürmesi risklerine karşı, işyeriniz teminat altına alınmaktadır.
  İşletmenin faaliyetlerinin durması halinde “iş durması” tazminatı ödenmektedir.
  Bu ürün kapsamında bina ve eşya değeri (bina ve eşya değerlerinin toplamı) 80.000 TL’ ye kadar olan işletmeler teminat altına alınmaktadır.
  Sel yada su baskını risklerine karşı konutta bulunan eşyalar teminat altına alınmaktadır.
  Sigortalı işyerinde bulunabilecek olan sabit ofis cihazları ve makineler, işyerine ait demirbaşlar, sigortalı tarafından yapılan dekoratif masraflar da teminata altına alınmıştır.