ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ
 • Mali konularda bilgi hizmeti
 • Tıbbi danışmanlık hizmeti
 • İşveren bilgi hattı
 • Kongre ve fuar bilgi hatları
 • Eğitim danışmanlığı
 • Concierge hizmetleri
 • Bilgisayar destek hizmeti
 • Su tesisatı
 • Elektrik tesisatı
 • Çilingir
 • Cam kırılması
 • Güvenlik hizmeti
 • İşyerine doktor veya ambulans yollanması
 • Profesyonel işyeri hizmetleri

Benim Arabam Sigortası

Benim Arabam Sigortası, aracınızı ve sizi kazalara karşı koruyan geniş kapsamlı araç sigortasıdır...

Zorunlu Deprem Sigortası

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir...

BENİM İŞYERİM SİGORTASI

Benim İşyerim Sigortası, işyerinizi ve sizi koruyan geniş kapsamlı işyeri sigortasıdır.

Benim İşyerim Sigortası sizi ve işyerinizi aşağıdaki durumlarda teminat altına alır:

 • Yangın, yıldırım, infilak, duman,
 • Dahili su,
 • Fırtına,
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,
 • Terörizm,
 • Yer kayması,
 • Kar ağırlığı
 • Taşıt çarpması (hava, deniz ve kara taşıtları çarpması),
 • İş durması,
 • Enkaz kaldırma,
 • Yangın mali sorumluluk,
 • Kira kaybı,
 • Alternatif işyeri masrafları
 • Cam kırılması,
 • Hırsızlık,
 • İşveren mali sorumluluk
 • Hukuksal koruma,
 • Sürekli sakatlık sonucu iflas,
 • Zurich Sigorta Yardım Hizmetleri

Ek olarak isteyebileceğiniz teminatlar:

 • Deprem,
 • Kasa (Yangın ve Hırsızlık)
 • Para nakli,
 • Elektronik cihaz,
 • Emniyeti suistimal,
 • Sel ve su baskını.

Ayrıntılı bilgi için 0850 250 7500 numaralı hattı arayabilirsiniz.


ÖNEMLİ NOKTALAR
  Tek bir poliçeyle hem işyerinizi hem sizi güvence altına alıyoruz
  Sigortalanan tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda binanın oturulamaz hale gelmesi durumunda, peşin ödenmiş kira tutarının işlememiş kısmına isabet eden miktarı güvence altına alıyoruz
  Kiracının kira kaybı teminatında, sigortalanan tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda binanın oturulamaz hale gelmesi durumunda peşin ödenmiş kira tutarının işlememiş kısmına isabet eden miktarı toplam yangın sigorta bedelinin % 15'ini geçmemek şartıyla güvence altına alınmaktadır.
  Kiralanan sigortalı binadan beklenilen kira gelirinin poliçede belirtilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucu elde edilememesi durumunda, gayrimenkule gelen hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi süresine isabet eden kira bedelini güvence altına alıyoruz
  Mal sahibinin kira kaybı teminatında, kiralanan sigortalı binadan beklenilen kira gelirinin poliçede belirtilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucu elde edilememesi durumunda, gayrimenkule gelen hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi süresine isabet eden kira bedeli, toplam yangın sigorta bedelinin % 15'ini geçmemek şartıyla güvence altına alınmaktadır.
  İş durması tazminatı ödemesi yapıyoruz
  Yangın sonucu meydana gelen hasarlardan dolayı iş durmasının 72 saati geçmesi halinde, 2.000 YTL ile sınırlı olmak kaydıyla ödenecek tazminatın % 10'u iş durması tazminatı olarak ödenmektedir.
  Hırsızlık durumunda, işyerinizde bulunan kasa ve yazar kasa içindeki belgelenebilir kıymetler de yazar kasa için 1.000 YTL, kasa için 2.000 YTL'ye kadar güvence altına alınmaktadır
  Kaza sonucu sürekli sakat kalınması sebebiyle sahibi/ortağı olduğunuz şirketin iflas etmesi sonucunda işinizi kaybetmenizi de güvence altına alıyoruz
  Elektronik cihaz / makine kırılması teminatını poliçenize dahil ettirdiğiniz takdirde evinizdeki elektronik cihazlar bozulmaya karşı güvence altına alınmaktadır
  Hukuksal koruma teminatı ile sigortalının taraf olduğu hukuksal anlaşmazlıklarda güvence sağlıyoruz.