Dogalgaz Sigortasi

Benim Arabam Sigortası

Benim Arabam Sigortası, aracınızı ve sizi kazalara karşı koruyan geniş kapsamlı araç sigortasıdır...

Zorunlu Deprem Sigortası

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir...

Benim İşyerim Sigortası

Benim İşyerim Sigortası işyerinizi ve sizi koruyan geniş kapsamlı işyeri sigortasıdır...

KOBİ Sorumluluk Sigortası

KOBİ Sorumluluk Sigortası ile şirket içinde ve dışında, çalışanlarınızın başına gelebilecek kazalardan, mesleki hastalıklara hatta üçüncü kişilere verebileceğiniz zararlara kadar iş yeriniz tek bir poliçe ile güvence altında...

DOĞALGAZ PAKET SİGORTASI

Doğalgaz bina iç tesisatı proje/yapım/dönüşüm montajı hizmetleri sırasında ve bir yıllık kullanım süresinde sigorta ettirenin (Sertifikalı firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden oluşabilecek; tesisatta meydana gelecek hasarları, montaj işinin gerçekleştirildiği binada ikamet eden şahıslara verilebilecek her türlü bedeni zararları ve sertifikalı firmanın taahhüdünü yerine getirememesini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Ayrıca sigorta konusu tesisatın montaj işlemi ve tecrübe işlemi tamamlandıktan sonra, kullanımı süresinde tesisatta meydana gelebilecek ve garanti teminatı kapsamı dışındaki hasarları teminat altına alır.

Doğal Gaz Paket Sigortası ile size sunduğumuz teminatlar:

  • Montaj Tüm Riskler Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin Sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları sözleşme bedeline kadar temin eder.
  • Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı: Sigorta Ettirenin sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararları sözleşme bedeline kadar temin eder.
  • Makine Kırılması Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere 12 aylık süre boyunca, sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları sözleşme bedeline kadar temin eder

Ayrıntılı bilgi için 0850 250 7500 numaralı hattı arayabilirsiniz.


ÖNEMLİ NOKTALAR

  Doğalgaz Paket Sigortası sertifikalı doğalgaz bina iç tesisatı proje-yapım-dönüşüm montajı hizmetleri veren firmalara yöneliktir
  Doğalgaz tesisatında meydana gelecek hasarları, montaj işinin gerçekleştirildiği binada ikamet eden şahıslara verilebilecek her türlü bedeni zararları ve sertifikalı firmanın taahhüdünü yerine getirememesini güvence altına alıyoruz
  Tek poliçede doğalgaz bina iç tesisatı montajı hizmetleri sırasında ve bir yıllık kullanım süresinde firmanın ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden oluşabilecek; tesisatta meydana gelecek hasarları, montaj işinin gerçekleştirildiği binada ikamet eden şahıslara verilebilecek her türlü bedeni zararları ve sertifikalı firmanın taahhüdünü yerine getirememesini güvence altına alıyoruz.
  Toplam poliçe süresi 2 ay montaj olmak üzere 14 ay'dır
  Ek prim ile montaj süresini uzatabilirsiniz
  Tesisatın montaj işlemi tamamlandıktan sonra, kullanımı süresinde tesisatta meydana gelebilecek ve garanti teminatı kapsamı dışındaki hasarlar güvence altına alınmaktadır