ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ
 • Mali konularda bilgi hizmeti
 • Tıbbi danışmanlık hizmeti
 • İşveren bilgi hattı
 • Kongre ve fuar bilgi hatları
 • Eğitim danışmanlığı
 • Concierge hizmetleri
 • Bilgisayar destek hizmeti
 • Su tesisatı
 • Elektrik tesisatı
 • Çilingir
 • Cam kırılması
 • Güvenlik hizmeti
 • İşyerine doktor veya ambulans yollanması
 • Profesyonel işyeri hizmetleri

Benim Arabam Sigortası

Benim Arabam Sigortası, aracınızı ve sizi kazalara karşı koruyan geniş kapsamlı araç sigortasıdır...

Zorunlu Deprem Sigortası

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir...

BENİM İŞYERİM SİGORTASI

Benim İşyerim Sigortası, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan işyeri paket sigortasıdır.

Benim İşyerim Sigortası sizi ve işyerinizi aşağıdaki durumlarda teminat altına alır:

 • Yangın, yıldırım, infilak,
 • Duman,
 • Dahili su,
 • Fırtına,
 • Dolu,
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,
 • Terörizm,
 • Yer kayması,
 • Kar ağırlığı,
 • Taşıt çarpması (hava, deniz ve kara taşıtları çarpması),
 • Sel veya su baskını,
 • Elektrik hasarları,
 • Kazaen Kırılma,
 • İzolasyon eksikliği,
 • Geçici Personel Masrafları,
 • İş durması,
 • Enkaz kaldırma,
 • Yangın mali sorumluluk,
 • Kira kaybı,
 • Alternatif işyeri masrafları,
 • Hırsızlık,
 • Zurich Sigorta Yardım Hizmetleri

Ek olarak isteyebileceğiniz teminatlar:

 • Makine Kırılması,
 • Elektronik Cihaz,
 • 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk,
 • İşveren Mali Sorumluluk,
 • Mesleki Sorumluluk
 • Çevre Kirliliği
 • Hukuksal Koruma
 • Emniyeti Suistimal
 • Taşınan Para
 • İşletme Sahibi Ferdi Kaza
 • Deprem veya yanardağ püskürmesi,
 • Kasa (Yangın ve Hırsızlık)
 • Cam Kırılması,

Ayrıntılı bilgi için 0850 250 7500 numaralı hattı arayabilirsiniz.


ÖNEMLİ NOKTALAR
  Tek bir poliçeyle hem işinizi hem de işyerinizi güvence altına alıyoruz
  Ekonomik, Standart ve Altın olmak üzere üç ayrı paket sınıfı ile müşterilere farklı teminatlar ve primler ile teklif alabilme imkanı.
  Otopark, Market/Süpermarket, Oto Servis/Tamirhane, Okul/Dersane, Kırtasiye, Güzellik Salonu/Kuaför, Hastane/Klinik, Madeni Mobilya Satış, Elektronik/Beyaz Eşya Satış, Noter, Oto galeri, Doktor/Dişçi Muayenehane, Kreş/Anaokulu, Giyim/Konfeksiyon Mağazası sektörlerinden birinde faaliyet gösteriyorsanız sektörünüze özel risklere karşı da güvence altındasınız.
  Sigortalanan tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda binanın oturulamaz hale gelmesi durumunda, peşin ödenmiş kira tutarının işlememiş kısmına isabet eden miktarı güvence altına alıyoruz
  Kiracının kira kaybı teminatında, poliçe kapsamında yer alan rizikolardan birinin gerçekleşmesi sonucunda binanın oturulamaz hale gelmesi durumunda, peşin ödenmiş kira tutarının işlememiş kısmına isabet eden miktarı toplam yangın sigorta bedelinin %5’i ile sınırlıdır.
  Kiralanan sigortalı binadan beklenilen kira gelirinin poliçede belirtilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucu elde edilememesi durumunda, gayrimenkule gelen hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi süresine isabet eden kira bedelini güvence altına alıyoruz
  Mal sahibinin kira kaybı teminatında, kiralanan sigortalı binadan beklenilen kira gelirinin poliçede belirtilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucu elde edilememesi durumunda, gayrimenkule gelen hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi süresine isabet eden kira bedeli, toplam yangın sigorta bedelinin %5’i ve gayrimenkulde vuku bulan hasarın poliçe süresi içinde tamiri veya giderilmesi sigortacı tarafından karşılanır.
  İş durması tazminatı ödemesi yapıyoruz
  İşletmenin faaliyetinin durması halinde, sigortalıya “İş Durması” tazminatı ödenir. Hasarın meydana geldiği tarihten başlamak üzere 7 günü geçmeyen iş durmasına sebep olan hasarlar teminat dışındadır. İşletmeye ait kar kaybı teminatı bulunduğu taktirde iş durması poliçe kapsamı dışındadır.
  Hırsızlık durumunda, işyerinizde bulunan yazar kasa içindeki belgelenebilir kıymetler de yazar kasa için 1.000 TL ile limit altındadır
  Sigortalının para ya da para ile ölçülebilen kıymetlerin taşınması esnasında meydana gelecek olası risklere karşı teminat altına alabilme olanağı.
  Mesleki sorumluluk teminatı ile sigortalının sadece belirtilen faaliyet konusu itibariyle hüküm ifade etmektedir ve olay başına/yıllık 10.000 TL ile teminat kapsamına dahil edilebilmektedir.
  Ürün sorumluluk teminatı ile, sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen, onarılan, tadil edilen, veya işlenen herhangi bir ticari mal veya ürünün, sigortalının tesisleri dışında bir yerde meydana gelen hasarlar mesleki sorumluluk teminatının %10’u ile kapsama alınabilmektedir.
  Sigortalı işyerinde bulunan kasalar, yangın ve hırsızlık risklerine karşın, sigortalının talebine bağlı olarak maksimum 100.000 TL limitle teminat kapsamına alınabilmektedir.
  İzolasyon yetersizliği yada kaybı nedeniyle, yağmur ve kar sularının binanın dış cephesinde, terasında, pencere, kapı yada pervazlarından sızması / girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar yangın sigorta bedelinin %o 1(binde bir)'i ile teminat altına alınabilecektir.
  İşletme Sahibinin ani ve beklenmedik bir kaza neticesinde vefat etmesi, sürekli sakat kalması durumları ile kaza neticesinde sigortalının sağlığına kavuşması için yapılacak olan tedavi için gereken masraflar teminat altına alınmaktadır.
  Elektronik cihaz / makine kırılması teminatlarını poliçenize dahil ettirdiğiniz takdirde işyerinizdeki elektronik cihazlar/makineler bozulmaya karşı güvence altına alınmaktadır.
  Cam kırılması teminatı ile işyerinin, vitrin, kapı, pencere camları ile faaliyeti gereği bulundurduğu tezgah, dolap, vitrin, vitrinli buzdolabı ve aynaların kırılmasından doğan zararlar teminat altına alınabilmektedir
  Her türlü dekor,boya, badana gibi işyerinizde yapmış olduğunuz masrafları olasaı risklere karşı güvence altına alma imkanı
  Hukuksal koruma teminatı ile sigortalının taraf olduğu hukuksal anlaşmazlıklarda yapacağınız dava masraflarını güvence altına alabilirsiniz.